ریاست سازمان

تعداد بازدید:۶۳۹
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی