ریاست سازمان

تعداد بازدید:۷۲۹
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی