ریاست سازمان

تعداد بازدید:۹۳۰
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی