برپایی نخستین کلاس حضوری در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۰