اعطای تندیس فداکاری به خانواده شهدای سلامت آذربایجان شرقی

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰