بازید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از بخش های مختلف سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی