دیدار خبرنگاران ایکنا و ایسنای آذربایجان شرقی با استاندار

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۸