دیدار خبرنگاران ایکنا و ایسنای آذربایجان شرقی با استاندار