ریاست سازمان

تعداد بازدید:۵۲۵
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی