ریاست سازمان

تعداد بازدید:۲۲۷
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی